Archive for Тренінги

Тренінг Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні

Тема: “Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні”

Мета:. розвиток компетентностей  вчителів використовувати інноваційні технології в класі: створення дидактичних і методичних матеріалів за допомогою ШІ (презентації, відео, тести, сценарії уроків, завдань, пошук науково-методичної літератури).

Зміст:

 1. Вправа аналіз  відповідей на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 2.  Переваги і недоліки використання ШІ https://www.menti.com/aljrhfgb3nn4

Menti.com пароль 4186 9213

Презентація 2

Корисні посилання:

 1. https://gemini.google.com
 2. https://chat.openai.com/
 3. https://copilot.microsoft.com/
 4. Claude https://claude.ai/chats
 5. gpte.ai- бібліотека додатків зі ШІ
 6. https://curipod.com/ – створення уроків зі ШІ
 7. https://app.edugpt.com/ – тьютор для вчителя з використання різних програм зі ШІ
 8. https://app.magicschool.ai/tools бібліотека додатків зі ШІ для вчителів
 9. https://livresq.com/en/  уроки з ШІ
 10. https://www.canva.com/uk_ua
 11. https://www.querium.com,
 12. https://educationcopilot.com,
 13. https://www.wolframalpha.com

Корисні посилання за розділами

Інструменти для створення
презентації

Інструменти для створення відео та
анімацій

Інструменти для створення тестів

Зображення

Додатково

 1.  https://www.slidesai.io
 2. https://hellothinkster.com,
 3. https://community.uuki.live)
 4. https://www.questionwell.org
 5. https://gradecam.com
 6. https://examsoft.com
 7. https://www.gradescope.com
 8. https://lumen5.com
 9. Synthesia.io
 10. Heygen.com
 11. https://brain-buddy.com

Природничо-математичні:

Для вчителів природничих наук MagicSchoolAI пропонує такі інструменти, як Генератор наукової лабораторії , Генератор тривимірного оцінювання природничих наук і Генератор модельного плану уроку 5E. Eduaide надає такі ресурси, як інструмент Lab + Materials і інструмент STEM Project. ChatGPT може допомогти пояснити складні поняття в біології. У царині математики MagicSchoolAI пропонує інструмент Math Spiral Review Generator та Math Story Word Problem. Eduaide надає такі ресурси, як «Приклад реального світу» та інструмент проектного навчання. Khanmigo пропонує персоналізоване навчання.

 1. Practice | Microsoft Math Solver створення математичних вікторин і тренування
 2. https://www.wolframalpha.com/ створення завданьб та ъх розв’язків, велика кількість прикладів
 3. https://www.khanacademy.org/
 4. https://www.sciencebuddies.org/science-journal-app Як використатиScience Journal Apphttps://stepwisemath.ai/  тьютор з математики
 5. https://experiments.withgoogle.com/ експерименти зі ШІ

Покликання на статті, групи

Завдання: 

 • Анкета участі у вебінарі або очних курсах кафедри ПМОТ для отримання сертифікатів (google.com)  https://forms.gle/Y7dmG4xnCRDRtWS5A
 • Дати відповіді на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 • Дати відповіді на анкету 
 • Використати можливості ШІ за допомогою його інструментів та доповнити онлайн дошку покликанням на інструмент ШІ який Ви вважаєте може допомогти вчителю в його професійній діяльності https://padlet.com/kpmotippo/padlet-lexdcagh0n8stnj8

 

Зроблено в Padlet

 

 

3/01/24 ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. 258 школа

Тема: “ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ”

Мета: узагальнення досвіду педагогів щодо шляхів подолання освітніх втрат

Вступ:

Обмін досвідом:

Презентація

 

Практичні вправи:

Групові обговорення сценаріїв вирішення конкретних ситуацій. Аналіз кейсів успішних програм з подолання освітніх втрат.

Кейс 1: Евакуація та переселення

Людмила, учениця 10-го класу, була змушена евакуюватися разом із своєю сім’єю через конфлікт у їхньому регіоні. Під час переселення вони втратили всі свої навчальні матеріали. Як ви допоможете Людмилі знову вписатися в навчальний процес та подолати емоційні та психологічні труднощі?

Кейс 2: Відсутність безпеки в школі

Максим навчається в школі, яка стала об’єктом атаки під час війни. Він та його однокласники відчувають психологічний тиск та тривогу через небезпеку. Як ви забезпечите психосоціальну підтримку для Максима та його спільноти?

Кейс 3: Втрати у близьких

Анна втратила батьків під час війни і тепер перебуває в установі дитячого розвитку. Як ви, як вчитель, допоможете Анні відновити навчальний процес та забезпечите їй необхідну емоційну підтримку?

Кейс 4: Недостатні ресурси

Школа в зоні конфлікту має обмежені ресурси, включаючи недостатню кількість підручників та відсутність інтернет-з’єднання. Як ви, як вчитель, організуєте уроки та забезпечите доступ до освітніх ресурсів для учнів у таких умовах?

Кейс 5: Специфічні потреби учнів

Марія, учениця з особливими освітніми потребами, потребує індивідуального підходу, але ресурси та фахівці для її підтримки обмежені. Як ви забезпечите адекватну освітню підтримку для Марії в умовах конфлікту?

Корисні посилання:

 • Визначення рівня знань https://www.aitest.in.ua/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Моніторинг навчальних досягнень з математики як інструмент оцінювання якості освіти в умовах війни. In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду р. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 155-169. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46236/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Результати опитування педагогів щодо якості природничо-математичної, технологічної та інформатичної освіти в умовах воєнного стану In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. У 2-х ч. Ч. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 481-488. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46232/
 • Освітній омбудсмен України Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей на рівні громади й закладу освіти 
 • Матеріали теки “Освітні втрати” https://drive.google.com/drive/folders/1lNLfvy6Hia08D22qkzF_O5sSx-Il3NZ5?usp=drive_link
 • Посібник із питань організації внутрішнього моніторингу якості освіти з використанням процедур освітніх вимірювань, анкетування, кваліметрії: методичний посібник / за ред. А. Черній ; відпов. за вип.: О. Лютко, І. Опольський, І. Панчук, О. Холод, І. Шишко. Рівне : РОІППО, 2023. 88 с. https://drive.google.com/file/d/1IDxyUC-MGTiNVyA4Q8WXjj6pMZNKQ_YZ/view 
 • Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. посилання
 • Курси від Освіторії про освітні втрати https://osvitoria.university/courses/nazdojenemo/ 
 • Освіта під час війни: презентація результатів дослідження https://sqe.gov.ua/osvita-pid-chas-viyni-prezentaciya-rezu/
 • Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. – 120 с.
  DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-447-2-2022-120

Очні курси математиків. Прикладні задачі. 29.06.23

Тема: “Розв’язування прикладних задач на уроках математики”

Мета: розвиток предметно-методичної компетентності щодо методики  розв’язування прикладних задач на уроках математики

Запропонований матеріал має перш за все практичну спрямованість. Використання прикладних задач дозволяють вдало створювати проблемні ситуації на уроці. Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.

Використані джерела

 1. Приклади завдань Pisa
 2.  Тести Pisa 2022 
 3. Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. – 120 с. https://undip.org.ua/…/YEYAN-Matematyka-CHastyna-1.pdf…
 4. Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Ч. 2/ Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 78 с.
  DOI https://doi.org/10.32405/978-617-7990-28-3-2023-74 https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/PISA_math2-6-small.pdf
 5. PISA-2022: рамковий документ з математики (драфт, друга редакція) / пер. з англ. К. Шумової ; наук. ред. Т. Вакуленко, В. Горох, С. Раков, В. Терещенко ; передмова Т. Вакуленко, В. Терещенко. Київ : Український центр оцінювання якості освіти, 2021. 97 с. 
 6. Результати Pisa Україна 
 7. Порівняння показників якості освіти

Для самостійного опрацювання:

Одна задача із переліку, одна задача із https://undip.org.ua/…/YEYAN-Matematyka-CHastyna-1.pdf…

Результат надіслати на пошту i.vorotnykova@kubg.edu.ua.

Задача 1

Відстань між містами по річці дорівнює 264 км. Цю відстань пароплав пройшов за течією річки за 18 годин, витративши цього часу на зупинки. Швидкість течії річки 1,5 км/год. Скільки часу витратить пароплав, щоб пройти 87 км без зупинок у стоячій воді?

Задача 2

Пасажирський і поштовий потяги вийшли одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 607,6 км. Пасажирський потяг проходив за годину на 5,5 км більше, ніж поштовий. Яка швидкість пасажирського потягу, якщо через 4,2 год після виходу відстань між ними була 290,5 км?

Задача 3

Пасажир метро спускається вниз по рухомому ескалатору за 24 с. Якщо пасажир йде з тією ж швидкістю, але по нерухомому ескалатору, то він спускається за 42 с. За який час він спуститься вниз, якщо буде стояти на рухомому ескалаторі?

Задача 4

За однакову кількість годин два робітники виготовили разом (працюючи зі сталою продуктивністю праці та незалежно один від одного) 150 деталей. Якби обидва робітники працювали з продуктивністю першого робітника, то для виготовлення 150 деталей їм потрібно було б часу на години менше. Якби обидва робітники прцювали з продуктивністю другого робітника, то для виготовлення 150 деталей їм потрібно було б часу на години більше. Скільки деталей виготовить другий робітник за восьмигодинний робочий день?

Задача 5

Через 2 години після того як перший трактор почав орати поле, до нього приєднався другий, і вони разом закінчили оранку. Якби через 2 години після того як другий трактор почав орати поле, до нього приєднався перший, то вони б разом закінчили оранку на 24 хвилини пізніше. Скільки часу трактори працювали разом, якщо відомо, що перший може зорати четверту частину поля на 3 години швидше, ніж другий – третину поля?

Задача 6

Ванна наповнюється водою двома кранами і спорожнюється через зливний отвір. Через перший кран ванна наповнюється за 60 хв, через другий – 40 хв, а з наповненої ванни вода виливається за 120 хв. Через скільки хвилин наповниться ванни, якщо будуть відкриті два крани і зливний отвір?

 

Очні курси математиків. 2 день. 28.06.23

Тема: “Динамічні моделі на уроках математики”

Мета: сформувати предметно-методичні та цифрові компетенції щодо створення і використання динамічних моделей на уроках математики

Завдання домашнє

Зміст

Завдання

 

 1.  Конструктивна геометрія
 2. Практикум з опанування Geogebra
 3. Книга “Як використовувати GeoGebra”Приклад1
 4. Методичні рекомендації для вчителів
 5. Побудова перерізів многограників у Geogebra
 6. Інститут Geogebra
 7. Динамічні моделі на математиці https://www.mathwarehouse.com/,
 8. desmos математичний графічний калькулятор
 9. Як користуватися безкоштовним графічним калькулятором Desmos
 10. Приклади активностей на Desmos 1
 11. Приклади активностей Desmos 2
 12. Geogebra
 13. Інша математика (Рождественська Людмила)
 14. Сайт Рождественської Швидкий старт з Desmos
 15. Приклад симетрія
 16. Приклад роботи з класом в Teacher Desmos
 17. Інструкція роботи в Teacher Desmos
 18. Приклади задач
 19.  3D калькулятор
 20. Розгортка фігури

Очні курси вчителів математики. 1 день. 27 червня 2023

 • Тема: “Методика використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики”

Мета: формування предметно-методичної та цифрової компетентності щодо методики впровадження та створення електронних освітніх ресурсів на уроках математики

Задачі:

 • аналіз ЕОР з  математики
 • аналіз можливостей використання цифрових технологій, ЕОР, штучного інтелекта на уроках математики
 • методика використання цифрових технологій на уроках математики

Зміст

Знайомство.

Опитування https://kpmot.ipo.kubg.edu.ua/

Домашнє завдання для тих, хто не зміг бути очно. 

 1. Розмістити на дошці Padlet (у змісті заняття) відповіді щодо використання ЕОР на уроках математики
 2. Надіслати на пошту i.vorotnykova@kubg.edu.ua опис досвіду використання ЕОР на уроках математики (1-2 сторінки).
 3.  Пройти опитування Анкета

Наказ МОН України №440 від 2.05.2018 “Положення про е-підручник”

Наказ МОН № 10060 України 1.10.2012 “Положення про електронні освітні ресурси”

Презентація “Інформаційний е-контент вчителя математики”

Нормативна база

https://sqe.gov.ua/trivalist-online-urokiv/

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру
безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного
навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

Кількість навчальних занять на день

Тривалість навчальних онлайн-занять

1-2 класи

3-4 класи

5-6 класи

7-9 класи

10-11 класи

2

30 хв.

45 хв.

45 хв.

45 хв.

3

20 хв.

30 хв.

35 хв.

40 хв.

45 хв.

4

­-

20 хв.

25 хв.

30 хв.

35 хв.

5

25 хв.

30 хв.

6

25 хв.

При цьому слід враховувати вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання (ТЗН). Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН протягом навчального заняття для учнів:

 • 5-7 класів — не більше 20 хв.;
 • 8-9 класів — 20-25 хв.;
 • 10-11-х(12-х) класів — на 1-й годині занять до 30 хв., на 2-й годині занять — 20 хв. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11-х(12-х) класів — не більше 25-30 хв. на першому та не більше 15-20 хв. на другому навчальних заняттях.

2. Робота в групах

 

Сделано на Padlet

 

 

Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей.

Штучний інтелект

 • Створюємо тести https://www.conker.ai/
 • Створюємо презентації https://tome.app
 • створюємо розробки уроків  https://chat.openai.com/ (розширення для Google Chrom, -ChatGPT for Google (v3.0.4), розширення для документів Googlle – GPT for Sheets™ and Docs™)
 • Корисні посилання

Цифрові інструменти для інтерактивної взаємодії

https://classroomscreen.com/ – онлайн дошка для роботи з класом (таймер, QR коди, оголошення і т.п.

 Як провести  рефлексію? 

 

 Як провести вікторину?

 Як організувати проєкт? 

Приклад  тренінгу з матеріалами Прошу розмістити приклад використання цифрового інструмента в дистанційному навчанні  Приклад 

 • Інструмент для створення інтерактивної презентації Mentimeter

 • Власний ютуб-канал вчителя

 • Інструмент для організації взаємооцінювання Padlet

 

Додатково:

 1. Шевчук С.В. “КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ  
 2.  Досвід використання ЕЗНП Горницької О.Б.
 3. Сучасний урок – джерело творчості вчителя: Збірник кращого досвіду педагогів Львова (за ред. Лев А.Я. –Львів, 2012 – 82 стор.)
 4. Кравець Світлана “Як підготувуватись до ЗНО з математикиКорисні посилання на ЕОР.

  Мультимедійні підручники

  Скановані підручники он-лайн

Тренінг на базі закладів освіти “Створення інтерактивних е-ресурсів”

Мета: створити освітній електронний ресурс на вибір (  інтерактивна презентація, вправа, вікторина)

Задачі:

 • Характеризувати основні інструменти   для створення електронних освітніх ресурсів: дидактичні і методичні онлайн  матеріали.
 • узагальнити досвід створення дидактичних і методичних матеріалів  за допомогою  Learningapps, Padlet, PlayPosit, Mentimeter, liveworksheets та ін за запитом.

Зміст

1.Опитування https://forms.gle/Gux2Wgkh1AinVMN88

Menti.com код 6435 8752

https://www.menti.com/al84du3d4ujx

 

2. Презентація 

3. Завдання. Створити:

Посилання розмістити на окремому слайді презентації з зазначенням ПІБ, школи і дати тренінгу

4. Будь ласка, оцініть тренінг 

Допоміжні матеріали

 • Вебінар за темою

 • Онлайн дошки Padlet

Корисні посилання

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів