24/06/2024 Цифрова трансформація в умовах використання ШІ: від теорії до практики

24/06

Зміст

Анкета про ПК

Анкета Цифрова трансформація 

 1. Цифрова трансформація освіти в умовах використання ШІ
 2. Методичні рекомендації по використанню ШІ в школі
 3. Конвенція Ради Європи

Презентація виступу

Тренінг Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні

Тема: “Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні”

Мета:. розвиток компетентностей  вчителів використовувати інноваційні технології в класі: створення дидактичних і методичних матеріалів за допомогою ШІ (презентації, відео, тести, сценарії уроків, завдань, пошук науково-методичної літератури).

Зміст:

 1. Вправа аналіз  відповідей на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 2.  Переваги і недоліки використання ШІ https://www.menti.com/aljrhfgb3nn4

Menti.com пароль 4186 9213

Презентація 2

Корисні посилання:

 1. https://gemini.google.com
 2. https://chat.openai.com/
 3. https://copilot.microsoft.com/
 4. Claude https://claude.ai/chats
 5. gpte.ai- бібліотека додатків зі ШІ
 6. https://curipod.com/ – створення уроків зі ШІ
 7. https://app.edugpt.com/ – тьютор для вчителя з використання різних програм зі ШІ
 8. https://app.magicschool.ai/tools бібліотека додатків зі ШІ для вчителів
 9. https://livresq.com/en/  уроки з ШІ
 10. https://www.canva.com/uk_ua
 11. https://www.querium.com,
 12. https://educationcopilot.com,
 13. https://www.wolframalpha.com

Корисні посилання за розділами

Інструменти для створення
презентації

Інструменти для створення відео та
анімацій

Інструменти для створення тестів

Зображення

Додатково

 1.  https://www.slidesai.io
 2. https://hellothinkster.com,
 3. https://community.uuki.live)
 4. https://www.questionwell.org
 5. https://gradecam.com
 6. https://examsoft.com
 7. https://www.gradescope.com
 8. https://lumen5.com
 9. Synthesia.io
 10. Heygen.com
 11. https://brain-buddy.com

Природничо-математичні:

Для вчителів природничих наук MagicSchoolAI пропонує такі інструменти, як Генератор наукової лабораторії , Генератор тривимірного оцінювання природничих наук і Генератор модельного плану уроку 5E. Eduaide надає такі ресурси, як інструмент Lab + Materials і інструмент STEM Project. ChatGPT може допомогти пояснити складні поняття в біології. У царині математики MagicSchoolAI пропонує інструмент Math Spiral Review Generator та Math Story Word Problem. Eduaide надає такі ресурси, як «Приклад реального світу» та інструмент проектного навчання. Khanmigo пропонує персоналізоване навчання.

 1. Practice | Microsoft Math Solver створення математичних вікторин і тренування
 2. https://www.wolframalpha.com/ створення завданьб та ъх розв’язків, велика кількість прикладів
 3. https://www.khanacademy.org/
 4. https://www.sciencebuddies.org/science-journal-app Як використатиScience Journal Apphttps://stepwisemath.ai/  тьютор з математики
 5. https://experiments.withgoogle.com/ експерименти зі ШІ

Покликання на статті, групи

Завдання: 

 • Анкета участі у вебінарі або очних курсах кафедри ПМОТ для отримання сертифікатів (google.com)  https://forms.gle/Y7dmG4xnCRDRtWS5A
 • Дати відповіді на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 • Дати відповіді на анкету 
 • Використати можливості ШІ за допомогою його інструментів та доповнити онлайн дошку покликанням на інструмент ШІ який Ви вважаєте може допомогти вчителю в його професійній діяльності https://padlet.com/kpmotippo/padlet-lexdcagh0n8stnj8

 

Зроблено в Padlet

 

 

3/01/24 ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. 258 школа

Тема: “ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ”

Мета: узагальнення досвіду педагогів щодо шляхів подолання освітніх втрат

Вступ:

Обмін досвідом:

Презентація

 

Практичні вправи:

Групові обговорення сценаріїв вирішення конкретних ситуацій. Аналіз кейсів успішних програм з подолання освітніх втрат.

Кейс 1: Евакуація та переселення

Людмила, учениця 10-го класу, була змушена евакуюватися разом із своєю сім’єю через конфлікт у їхньому регіоні. Під час переселення вони втратили всі свої навчальні матеріали. Як ви допоможете Людмилі знову вписатися в навчальний процес та подолати емоційні та психологічні труднощі?

Кейс 2: Відсутність безпеки в школі

Максим навчається в школі, яка стала об’єктом атаки під час війни. Він та його однокласники відчувають психологічний тиск та тривогу через небезпеку. Як ви забезпечите психосоціальну підтримку для Максима та його спільноти?

Кейс 3: Втрати у близьких

Анна втратила батьків під час війни і тепер перебуває в установі дитячого розвитку. Як ви, як вчитель, допоможете Анні відновити навчальний процес та забезпечите їй необхідну емоційну підтримку?

Кейс 4: Недостатні ресурси

Школа в зоні конфлікту має обмежені ресурси, включаючи недостатню кількість підручників та відсутність інтернет-з’єднання. Як ви, як вчитель, організуєте уроки та забезпечите доступ до освітніх ресурсів для учнів у таких умовах?

Кейс 5: Специфічні потреби учнів

Марія, учениця з особливими освітніми потребами, потребує індивідуального підходу, але ресурси та фахівці для її підтримки обмежені. Як ви забезпечите адекватну освітню підтримку для Марії в умовах конфлікту?

Корисні посилання:

 • Визначення рівня знань https://www.aitest.in.ua/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Моніторинг навчальних досягнень з математики як інструмент оцінювання якості освіти в умовах війни. In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду р. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 155-169. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46236/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Результати опитування педагогів щодо якості природничо-математичної, технологічної та інформатичної освіти в умовах воєнного стану In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. У 2-х ч. Ч. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 481-488. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46232/
 • Освітній омбудсмен України Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей на рівні громади й закладу освіти 
 • Матеріали теки “Освітні втрати” https://drive.google.com/drive/folders/1lNLfvy6Hia08D22qkzF_O5sSx-Il3NZ5?usp=drive_link
 • Посібник із питань організації внутрішнього моніторингу якості освіти з використанням процедур освітніх вимірювань, анкетування, кваліметрії: методичний посібник / за ред. А. Черній ; відпов. за вип.: О. Лютко, І. Опольський, І. Панчук, О. Холод, І. Шишко. Рівне : РОІППО, 2023. 88 с. https://drive.google.com/file/d/1IDxyUC-MGTiNVyA4Q8WXjj6pMZNKQ_YZ/view 
 • Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. посилання
 • Курси від Освіторії про освітні втрати https://osvitoria.university/courses/nazdojenemo/ 
 • Освіта під час війни: презентація результатів дослідження https://sqe.gov.ua/osvita-pid-chas-viyni-prezentaciya-rezu/
 • Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. – 120 с.
  DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-447-2-2022-120

04/10/23 Цифрові інструменти та дистанційні технології навчання. Контроль і оцінювання. Професійний розвиток вчителя

Тема : “Цифрові інструменти та дистанційні технології навчання. Самоосвіта і професійний розвиток. Контроль та оцінювання
результатів навчання здобувачів освіти.”

Мета; сформувати уявлення про  використання цифрових технологій та тренди, і.

Результат: набуття інноваційної, інформаційно-цифрової компетентності, щодо аналізу, вибору та запровадження інноваційних технологій в освітньому процесі.

Зміст 

 • Сутність цифровізації освітнього процесу.
 1.  Які освітні тренди на Вашу думку впливають зараз на освіту в школі? Напишіть 2-3 тренди на окремому слайді таблиці

 

 • Штучний інтелект і його використання в
  освітньому процесі.

Завдання 

 1. Обговорення
 2. Створити тест за своїм предметом з використанням штучного інтелекту і програмі https://www.conker.ai/. Наприклад, тест створений штучним інтелектом. https://www.joinconker.com/cnhsfm в програмі  
 3. Додати розширення GPT for sheets в Гугл документ.
 4. Задати запит щодо трендів до використання цифрових технологій в освіті чату https://chat.openai.com/

Дистанційні технології, їх недоліки та переваги

 1. Підготовка до дистанційного навчання
 2. Організація дистанційного навчання
 3.  Методика розробки дистанційних курсів

Контроль і оцінювання навчальних досягнень

 1.  Модуль
 2.  Створення інтерактивних електронних ресурсів

Зміст освітніх компонентів відповідно до вимог освітніх стандартів і програм.

Завдання Дати відповіді на анкету 

Будь ласка, оцініть тренінг 

Додаткові матеріали для самостійного опрацювання

Додаткова література та покликання

Запрошуємо на навчання 2023-2024 навчальний рік

До уваги учнів, їх батьків та педагогів! Кожна дитина України повинна мати можливість здобути освіту! Дистанційна школа-екстернат «Середня загальноосвітня школа №81 – Інститут післядипломної освіти Університету Грінченка» запрошує учнів 1-11 класів незалежно від їх місця перебування до дистанційного екстернатного навчання.

На новий навчальний рік 2023-2024 рік просимо зареєструватись навіть тих учнів, які вже навчались в нашій школі
Реєстрація та навчання

У разі виникнення запитань звертайтеся за  :

 • електронною поштою school_81@ukr.net, 
 • або телефонами  063- 319-71-39 приймальня школи 81, 
  Ірина Анатоліївна Курінна, ⁩+380686871618, координатор проєкту в школі

Очні курси математиків. Прикладні задачі. 29.06.23

Тема: “Розв’язування прикладних задач на уроках математики”

Мета: розвиток предметно-методичної компетентності щодо методики  розв’язування прикладних задач на уроках математики

Запропонований матеріал має перш за все практичну спрямованість. Використання прикладних задач дозволяють вдало створювати проблемні ситуації на уроці. Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.

Використані джерела

 1. Приклади завдань Pisa
 2.  Тести Pisa 2022 
 3. Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. – 120 с. https://undip.org.ua/…/YEYAN-Matematyka-CHastyna-1.pdf…
 4. Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA. Ч. 2/ Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 78 с.
  DOI https://doi.org/10.32405/978-617-7990-28-3-2023-74 https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/PISA_math2-6-small.pdf
 5. PISA-2022: рамковий документ з математики (драфт, друга редакція) / пер. з англ. К. Шумової ; наук. ред. Т. Вакуленко, В. Горох, С. Раков, В. Терещенко ; передмова Т. Вакуленко, В. Терещенко. Київ : Український центр оцінювання якості освіти, 2021. 97 с. 
 6. Результати Pisa Україна 
 7. Порівняння показників якості освіти

Для самостійного опрацювання:

Одна задача із переліку, одна задача із https://undip.org.ua/…/YEYAN-Matematyka-CHastyna-1.pdf…

Результат надіслати на пошту i.vorotnykova@kubg.edu.ua.

Задача 1

Відстань між містами по річці дорівнює 264 км. Цю відстань пароплав пройшов за течією річки за 18 годин, витративши цього часу на зупинки. Швидкість течії річки 1,5 км/год. Скільки часу витратить пароплав, щоб пройти 87 км без зупинок у стоячій воді?

Задача 2

Пасажирський і поштовий потяги вийшли одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 607,6 км. Пасажирський потяг проходив за годину на 5,5 км більше, ніж поштовий. Яка швидкість пасажирського потягу, якщо через 4,2 год після виходу відстань між ними була 290,5 км?

Задача 3

Пасажир метро спускається вниз по рухомому ескалатору за 24 с. Якщо пасажир йде з тією ж швидкістю, але по нерухомому ескалатору, то він спускається за 42 с. За який час він спуститься вниз, якщо буде стояти на рухомому ескалаторі?

Задача 4

За однакову кількість годин два робітники виготовили разом (працюючи зі сталою продуктивністю праці та незалежно один від одного) 150 деталей. Якби обидва робітники працювали з продуктивністю першого робітника, то для виготовлення 150 деталей їм потрібно було б часу на години менше. Якби обидва робітники прцювали з продуктивністю другого робітника, то для виготовлення 150 деталей їм потрібно було б часу на години більше. Скільки деталей виготовить другий робітник за восьмигодинний робочий день?

Задача 5

Через 2 години після того як перший трактор почав орати поле, до нього приєднався другий, і вони разом закінчили оранку. Якби через 2 години після того як другий трактор почав орати поле, до нього приєднався перший, то вони б разом закінчили оранку на 24 хвилини пізніше. Скільки часу трактори працювали разом, якщо відомо, що перший може зорати четверту частину поля на 3 години швидше, ніж другий – третину поля?

Задача 6

Ванна наповнюється водою двома кранами і спорожнюється через зливний отвір. Через перший кран ванна наповнюється за 60 хв, через другий – 40 хв, а з наповненої ванни вода виливається за 120 хв. Через скільки хвилин наповниться ванни, якщо будуть відкриті два крани і зливний отвір?

 

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів