Archive for Варіативні модулі

1/04/2024 Цифрова трансформація в умовах використання ШІ: від теорії до практики

Презентація виступу

Тренінг Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні

Тема: “Інструменти та ресурси для вчителів: огляд платформ та інструментів, які використовують штучний інтелект у навчанні”

Мета:. розвиток компетентностей  вчителів використовувати інноваційні технології в класі: створення дидактичних і методичних матеріалів за допомогою ШІ (презентації, відео, тести, сценарії уроків, завдань, пошук науково-методичної літератури).

Зміст:

 1. Вправа аналіз  відповідей на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 2.  Переваги і недоліки використання ШІ https://www.menti.com/aljrhfgb3nn4

Menti.com пароль 4186 9213

Презентація 2

Корисні посилання:

 1. https://gemini.google.com
 2. https://chat.openai.com/
 3. https://copilot.microsoft.com/
 4. Claude https://claude.ai/chats
 5. gpte.ai- бібліотека додатків зі ШІ
 6. https://curipod.com/ – створення уроків зі ШІ
 7. https://app.edugpt.com/ – тьютор для вчителя з використання різних програм зі ШІ
 8. https://app.magicschool.ai/tools бібліотека додатків зі ШІ для вчителів
 9. https://livresq.com/en/  уроки з ШІ
 10. https://www.canva.com/uk_ua
 11. https://www.querium.com,
 12. https://educationcopilot.com,
 13. https://www.wolframalpha.com

Корисні посилання за розділами

Інструменти для створення
презентації

Інструменти для створення відео та
анімацій

Інструменти для створення тестів

Зображення

Додатково

 1.  https://www.slidesai.io
 2. https://hellothinkster.com,
 3. https://community.uuki.live)
 4. https://www.questionwell.org
 5. https://gradecam.com
 6. https://examsoft.com
 7. https://www.gradescope.com
 8. https://lumen5.com
 9. Synthesia.io
 10. Heygen.com
 11. https://brain-buddy.com

Природничо-математичні:

Для вчителів природничих наук MagicSchoolAI пропонує такі інструменти, як Генератор наукової лабораторії , Генератор тривимірного оцінювання природничих наук і Генератор модельного плану уроку 5E. Eduaide надає такі ресурси, як інструмент Lab + Materials і інструмент STEM Project. ChatGPT може допомогти пояснити складні поняття в біології. У царині математики MagicSchoolAI пропонує інструмент Math Spiral Review Generator та Math Story Word Problem. Eduaide надає такі ресурси, як «Приклад реального світу» та інструмент проектного навчання. Khanmigo пропонує персоналізоване навчання.

 1. Practice | Microsoft Math Solver створення математичних вікторин і тренування
 2. https://www.wolframalpha.com/ створення завданьб та ъх розв’язків, велика кількість прикладів
 3. https://www.khanacademy.org/
 4. https://www.sciencebuddies.org/science-journal-app Як використатиScience Journal Apphttps://stepwisemath.ai/  тьютор з математики
 5. https://experiments.withgoogle.com/ експерименти зі ШІ

Покликання на статті, групи

Завдання: 

 • Анкета участі у вебінарі або очних курсах кафедри ПМОТ для отримання сертифікатів (google.com)  https://forms.gle/Y7dmG4xnCRDRtWS5A
 • Дати відповіді на анкету «Використання ШІ в освіті» https://forms.gle/cGM5YtcrM9HgQG699
 • Дати відповіді на анкету 
 • Використати можливості ШІ за допомогою його інструментів та доповнити онлайн дошку покликанням на інструмент ШІ який Ви вважаєте може допомогти вчителю в його професійній діяльності https://padlet.com/kpmotippo/padlet-lexdcagh0n8stnj8

 

Зроблено в Padlet

 

 

3/01/24 ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. 258 школа

Тема: “ОСВІТНІ ВТРАТИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ”

Мета: узагальнення досвіду педагогів щодо шляхів подолання освітніх втрат

Вступ:

Обмін досвідом:

Презентація

 

Практичні вправи:

Групові обговорення сценаріїв вирішення конкретних ситуацій. Аналіз кейсів успішних програм з подолання освітніх втрат.

Кейс 1: Евакуація та переселення

Людмила, учениця 10-го класу, була змушена евакуюватися разом із своєю сім’єю через конфлікт у їхньому регіоні. Під час переселення вони втратили всі свої навчальні матеріали. Як ви допоможете Людмилі знову вписатися в навчальний процес та подолати емоційні та психологічні труднощі?

Кейс 2: Відсутність безпеки в школі

Максим навчається в школі, яка стала об’єктом атаки під час війни. Він та його однокласники відчувають психологічний тиск та тривогу через небезпеку. Як ви забезпечите психосоціальну підтримку для Максима та його спільноти?

Кейс 3: Втрати у близьких

Анна втратила батьків під час війни і тепер перебуває в установі дитячого розвитку. Як ви, як вчитель, допоможете Анні відновити навчальний процес та забезпечите їй необхідну емоційну підтримку?

Кейс 4: Недостатні ресурси

Школа в зоні конфлікту має обмежені ресурси, включаючи недостатню кількість підручників та відсутність інтернет-з’єднання. Як ви, як вчитель, організуєте уроки та забезпечите доступ до освітніх ресурсів для учнів у таких умовах?

Кейс 5: Специфічні потреби учнів

Марія, учениця з особливими освітніми потребами, потребує індивідуального підходу, але ресурси та фахівці для її підтримки обмежені. Як ви забезпечите адекватну освітню підтримку для Марії в умовах конфлікту?

Корисні посилання:

 • Визначення рівня знань https://www.aitest.in.ua/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Моніторинг навчальних досягнень з математики як інструмент оцінювання якості освіти в умовах війни. In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду р. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 155-169. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46236/
 • Воротникова, Ірина Павлівна (2023) Результати опитування педагогів щодо якості природничо-математичної, технологічної та інформатичної освіти в умовах воєнного стану In: Столична освіта: якість в умовах воєнного стану. Порадник IV. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. У 2-х ч. Ч. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ, с. 481-488. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46232/
 • Освітній омбудсмен України Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей на рівні громади й закладу освіти 
 • Матеріали теки “Освітні втрати” https://drive.google.com/drive/folders/1lNLfvy6Hia08D22qkzF_O5sSx-Il3NZ5?usp=drive_link
 • Посібник із питань організації внутрішнього моніторингу якості освіти з використанням процедур освітніх вимірювань, анкетування, кваліметрії: методичний посібник / за ред. А. Черній ; відпов. за вип.: О. Лютко, І. Опольський, І. Панчук, О. Холод, І. Шишко. Рівне : РОІППО, 2023. 88 с. https://drive.google.com/file/d/1IDxyUC-MGTiNVyA4Q8WXjj6pMZNKQ_YZ/view 
 • Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. посилання
 • Курси від Освіторії про освітні втрати https://osvitoria.university/courses/nazdojenemo/ 
 • Освіта під час війни: презентація результатів дослідження https://sqe.gov.ua/osvita-pid-chas-viyni-prezentaciya-rezu/
 • Збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі PISA / Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова. Укладач: Д.В. Васильєва [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2022. – 120 с.
  DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-447-2-2022-120

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Тренер: Воротникова Ірина Павлівна

Мета  – отримання компетентностей в області створення та розвитку інформаційно-освітнього середовища (ІОС) навчального закладу

Завдання

 •  надання теоретичних знань про особливості розбудови ІОС
 •  стимулювання до активної аналітико-пошукової роботи, що спрямована на визначення ефективних шляхів розвитку і управління об’єктами ІТ інфраструктури освітнього закладу.

Зміст

Теорія

Презентація “ІОС школи”

Зміст практичної роботи:

 1. Вправа “ІОС навчального закладу”
 2. Вправа “Моє управлінське рішення щодо розбудови та модернізації ІОС школи.

Завдання: об’єднайтесь в пари та обміняйтесь досвідом щодо ІОС, проаналізуйте сайти і блоги  Вашого закладу. Які елементи ІОС Ви б хотіли  змінити? Які засоби для того Ви можете використати?

Використання хмарних сервісів у ІОС

  Корисні посилання

Вправа “Створення ІКТ політики освітнього закладу”

9/12/2019

Мета:  сформувати компетентності щодо використання інтерактивних електронних ресурсів у навчально-виховному процесі.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про можливості Padlet,Kahoot, getloupe, thinglink, playposit та ін
 • проаналізують  можливості різних сервісів для створення інтерактивних е-вправ, вікторин
 • створять е-вікторину

Зміст

Завдання

Розмістіть посилання на е-вправу на дошці обговорень.

Завдання:

Корисні посилання

WORKSHOP

25/11/2019, 27/11/2019, 29/11/2019 О 15.15 КУРСИ ПК для вчителів математики за оновленою темою в межах проекту MOPED

Використання цифрових технологій на уроках математики. 

1.Методика використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики: знання, вміння та навички класифікації, методику використання на уроках, організація роботи в мережі (локальній та глобальній).

2.Інноваційні технології у викладанні математики: узагальнення досвіду використання компетентнісних, пошуково-дослідницьких задач, математичних ігор, конкурсів, інтерактивних, проектних, дистанційних технологій, використання Desmos, Geogebra, е-підручників.

3. Створення і використання динамічних електронних моделей: використання динамічних моделей Geogebra та Desmos для розвитку просторової уваги, обчислювального мислення учнів. Середовище Go-lab.

Створення наглядних дидактичних матеріалів до уроків математики та підготовки учнів до побудови динамічних математичних моделей та їх аналізу.

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів