Archive for Листопад 2022

ЗНО чи НМТ?

У Міністерстві освіти і науки України розглядали два варіанти вступної кампанії: за результатами традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або оновленого варіанта національного мультипредметного тесту (НМТ).

«З міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим. Тому Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ)», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нині Міністерство ініціювало підготовку спеціального законопроєкту, який дозволить проводити НМТ у 2023 році. Деталі будуть оприлюднені у відповідному Порядку прийому, який затвердить МОН після прийняття відповідного закону Верховною Радою України.

Міністр назвав попередні характеристики структури НМТ.

Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

НМТ став головною новацією та однією з передумов успішної вступної кампанії 2022 року в умовах воєнного стану.

Планується, що у 2023 році НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок НМТ буде складатися з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мова).

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

За словами Міністра, вдосконалена версія НМТ враховуватиме побажання випускників, яких під час навчання диференціювали за рівнем вивчення різних предметів (хімія, біологія, іноземні мови тощо).

Тестові завдання НМТ укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Також передбачається, що основний блок НМТ протягом одного дня із перервою.

«Спочатку учасники будуть упродовж 90 хвилин виконувати завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин і буде проводитися в інший день», – зазначив Сергій Шкарлет.

Тестування відбуватиметься у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. У додатковій сесії зможуть узяти участь вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії. Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 будуть оприлюднені заздалегідь.

НМТ може бути проведено в Україні та в окремих іноземних країнах. Рішення про проведення НМТ за кордоном та можливий перелік країн прийматиметься навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації.

Реєстрація для участі в НМТ заплановано провести у квітні.

«Звичайно, що для вступу можуть бути використані як результати національного мультипредметного тесту 2023 року, так і результати НМТ 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років», – роз’яснив Міністр.

Вступники на спеціальності, для яких передбачено творчий конкурс, будуть вступати за результатами НМТ та творчого конкурсу.

Коефіцієнти до оцінок з різних предметів, які використовуватимуть під час формування конкурсного бала, будуть затверджені в Порядку прийому. У 2023 році не передбачається використання середнього бала документа про раніше здобуту освіту та сільського коефіцієнту. Галузеві та регіональні коефіцієнти передбачається зберегти, але значення регіональних коефіцієнтів передбачається оголосити навесні.

Без НМТ можна буде вступити на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій). Така можливість передбачена і для вступників на основі здобутого освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або освітнього ступеня молодшого бакалавра.

МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році для громадського обговорення.

Приймання на навчання за державним замовленням до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому без додержання більшості вимог загального Порядку прийому, як і в 2022 році.

До переваг комп’ютерного тестування належать: значне скорочення бюджетних витрат на друк тестових зошитів, логістика, можливість проведення тестування за кордоном, організація перевірки відповідей і, найголовніше, безпека вступників.

Вбачається, що перехід до НМТ не вимагатиме кардинально нових підходів до розроблення тестових завдань і загалом не ускладнить технологію підготовки до проведення тестування. Значну частину програмного забезпечення й обладнання для комп’ютерного тестування придбали за кошти донорів у 2022 році.

Міністр наголосив, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.

Нагадаємо, у межах освітнього форуму ректори та науковці обговорили створення безпечного освітнього середовища, психологічну підтримку студентів та європейську інтеграцію.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-yak-alternativu-zno-rozglyadaye-provedennya-u-2023-roci-udoskonalenogo-nmt

3/11/22 Дистанційні технології в освітньому процесі. CШ №173

“Дистанційні технології в освітньому процесі”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо використання інтерактивних презентацій, сайту Google, освітнього ютуб каналу.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • навчаться створювати освітній ютуб канал
 • навчаться створювати інтерактивні презентації для онлайн навчання
 • навчаться створювати освітні сайти

Теми:Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання” (посилання на матеріали)

Результат Анкета вихідна 

Мета: сформувати компетентності  використання ІКТ для  моніторингу, оцінювання навчальної діяльності учнів та аналізу власної медіаграмотності

Зміст

Знайомство

 Оцінювання в дистанційному навчанні (Обговорення

Практична робота 

Завдання 1. Як провести дискусію та оцінити діяльність учнів?

Завдання 2. Як провести  рефлексію? 

Завдання 3. Як провести вікторину?

Завдання 4. Як організувати проєкт? 

Приклад  тренінгу з матеріалами Прошу розмістити приклад використання цифрового інструмента в дистанційному навчанні  Приклад 

Результат  заняття: використання тестів (у спільній презентації)

Додаткові матеріали для самостійного опрацювання

 • Інструмент для створення інтерактивної презентації Mentimeter

 • Власний ютуб-канал вчителя

 • Інструмент для організації взаємооцінювання Padlet
 • Інструмент Learningapps для формувального оцінювання

І

Корисні посилання і література

 

 

3.11.2022 Тренінг у 173 СШ м. Києва

“Інформаційна політика щодо запобігання та протидія академічному плагіату та захисту інформації учасників освітнього процесу”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо захисту авторських прав та інформації.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про нормативно-правові основи з авторського права
 • проаналізують  можливості різних сервісів для визначення плагіату
 • створять власну інформаційну політику щодо інформаційної безпеки

Аласдер Макінтайра: «Прояв доброчесності цінний сам собою… але він має суть і ціль, і лише через розуміння цієї суті і цілі ми починаємо цінувати доброчесність»

Захист в Інтернет

Корисні посилання:
 1. Освітній омбудсмен України Академічна доброчесність залежить від усіх учасників освітнього процесу
 2. Бреус Ю., Боловацька Ю. Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
 3. Шліхта Н., Шліхта І. Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителів
 4. Довідник з академічної доброчесності для школярів. 3-є вид., випр. і доп. / укл. М.В. Григор’єва, О.І. Крикова, С.Г. Певко; за заг. ред. О.О. Гужви. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 66 с. URL:https://www.slideshare.net/School-10/ss-218968245
 5. Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів / укл. О.С. Ройбу; за заг. ред. О.О. Гужви. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 32 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1X3UDTp1nb3K0ou2AiltLJVPWLHWs0VWB/view?usp=sharin (дата звернення: 02.04.2019).
 6.  Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. Київ, 2016. 61 с. URL: http://www.saiup. org.ua/resursy/osnovy-akademichnogo-pysmametodychni-rekomendatsiyi-ta-programa-kursu/ (дата звернення: 02.04.2019)
 1. Тест Інтел про авторське право
 2. Програми, які допоможуть перевірити зміст на плагіат (Відповідь)
 3. Бугайчук К. Авторське право в дистанційному навчанні”
 4. Павлов Олександр Plagiarius: музей плагіату в Золінґені 
 5. Полінкова Наталія Марк Цукерберг відповість за дописи у Facebook: його викликали до суду на Житомирщині
У вчителів постійно виникає потреба у графічних матеріалах для презентацій, відео, оформлення всього і всякого, і при тому, щоб безкоштовно:
 1. https://www.wpclipart.com/browse.html
 2. https://www.pdclipart.org/
 3. https://www.allfree-clipart.com/
 4. https://classroomclipart.com/
 5. https://mycutegraphics.com/
 6. https://sweetclipart.com/
 7. https://all-free-download.com/free-vector/vector-clip-art/
 8. http://www.clker.com/
 9. https://gallery.yopriceville.com/
 10. https://www.clipartmax.com/
 11. https://clipartix.com/
 12. http://clipart-library.com/
 13. http://www.clipartpanda.com/

Результат Анкета вихідна 

3/11/22 Тренінг 173 школа міста Київ

“Інформаційна політика щодо протидії та запобігання академічного плагіату та захисту інформації учасників освітнього процесу”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо захисту авторських прав та інформації.

Результат: розвиток інформаційно-цифрової компетентності щодо захисту авторських прав та запобігання академічного плагіату. 

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про нормативно-правові основи з авторського права
 • проаналізують  можливості різних сервісів для визначення плагіату
 • створять власну інформаційну політику щодо інформаційної безпеки

Захист в Інтернет

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів