Тренінги

Тема:«Компетентнісні задачі на уроках інформатики» 

Воротникова І.П.

Мета модуля: сформувати компетенції щодо створення і використання компетентнісних задач на уроках інформатики.

Зміст та навчальні елементи: Сутність і формулювання компетентнісних задач.  Аналіз компетентнісних задач у підручниках інформатики. Створення і вирішення компетенісних задач на прикладах тем: “Програмне забезпечення та інформаційна безпека”, “Мережеві технології і Інтернет”, “Опрацювання текстових даних”, “Опрацювання табличних даних”.

Очікування

Матеріали для ознайомлення.

З іспанського досвіду:

 

Завдання опрацювання  прикладів компетентнісних завдань.

1.Виберіть задачу, проаналізуйте приклад, за потреби відредагуйте її або запропонуйте  іншу  

2. Розмістіть власний приклад запровадження компетентнісних задач на уроках інформатики в спільній презентації

Приклади

Додатково

12.06.2018

Тема: “Створення мультимедійних дидактичних матеріалів”

Воротникова Ірина Павлівна

Мета модуля: сформувати компетентності щодо аналізу, створення та використання мультимедійних дидактичних матеріалів

Зміст

Завдання 

 1. Знайти картини і тексти присвячені християнській етиці (на Google art та wdl.org)
 2. Знайти на сайті learningapps.org інтерактивні вправи з християнської етики та розмістити посилання на них в спільній презентації
 3. Додати до спільної презентації відеоуроки з християнської етики з Yotube

Корисні посилання

_________________________________

19.03.2018

27.01.2018

Тренінг “Організація дистанційного навчання в школі”

Мета: сформувати компетеності щодо проектування дистанційного навчання в навчльному закладі

Очікувані результати:

 • знання нормативно-правової бази запровадження ДН
 • навички аналізу LMS та CMS
 • вміння проектувати дистанційне навчання з використанням відкритих і інституційних ресурсів (Moodle, Beб 2 .0)
 • запровадження хмарних сервісів для організації ДН

Зміст

1 етап 

“Дистанційне навчання і змішане навчання” 

 • Завдання  1. Переваги і недоліки дистанційного навчання. Результат 

2 етап 

Завдання 2: Об’єднайтесь в групи (коло, трикутник, квадрат, зігзаг). Проаналізуйте  нормативні документи та дайте відповіді на запитання:

 1. Положення про дистанційне навчання Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.04.2013 р. № 466
 2. Наказ МОН від 14.07.2015  № 761 “Про затвердження змін до  Положення про дистанційне навчання”
 3. Лист МОН від 15.09.2015 №1/9-438 “Щодо дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”
 4. Вимоги до закладів вищої освіти, ІППО
 • 1 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання: ” За якими програмами мають навчатися учні за дистанційною формою?” Хто їх затверджує, узгоджує? І чи мають вони відрізнятися від програм навчання за очною формою навчання?
 • 2 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання: “Що не визначено або не зрозуміло в нормативних документах щодо організації дистанційного навчання в школі?”
 • 3 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання: “Які вимоги до школи (вчителів, адміністрації, учнів) яка запроваджує дистанційне навчання?” Скільки учнів у дистанційному класі?
 • 4 група (ВНЗ) аналізує: Які   організаційно-педагогічні умови запровадження ДН у вищій школі?

3 етап

Презентація “Запровадження елементів дистанційного навчання”

Інституційні чи відкриті ресурси (документ)

4 етап 

 • Обговорення. Як підготувати вчителів і учнів до дистанційного навчання? Чи мають бути критерії до дистанційних модулів і їх структури? 

Завдання 3. Проект з організації ДН.

Створити алгоритм запровадження дистанційного навчання і розмістити на дошці  Знайомство (презентація або текстовий документ)

 • Мета
 • Результат
 • Оцінка можливостей (аналіз апаратного і програмного забезпечення)
 • Ризики
 • Платформа, інструменти
 • Мотивація

Методичні ресурси для створення дистанційних курсів

Література

 • Монографія Кухаренко В.М. та соавторів “Теорія а практика змішаного навчання”
 • Вишнівський В.В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посіб. [Електронний ресурс] / В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, О.О. Ільїн. — Київ : ДУТ, 2014. — 140 с. — Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf
 • Воротникова І.П. Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод, посібник / І.П. Воротникова, С.В. Якубов. — К .: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — 140 с.

 

 

29.11.2017

30.11.2017

Тема:«Компетентнісні задачі на уроках інформатики» 

Воротникова І.П.

Мета модуля: сформувати компетенції щодо створення і використання компетентнісних задач на уроках інформатики.

Зміст та навчальні елементи: Сутність і формулювання компетентнісних задач.  Аналіз компетентнісних задач у підручниках інформатики. Створення і вирішення компетенісних задач на прикладах тем: “Програмне забезпечення та інформаційна безпека”, “Мережеві технології і Інтернет”, “Опрацювання текстових даних”, “Опрацювання табличних даних”.

Очікування

Обговорення

Завдання опрацювання в групах прикладів компетентнісних завдань.

Виберіть задачу, проаналізуйте приклад, за потреби відредагуйте її або запропонуйте  іншу , презентуйте  методику її використання на уроці. 

Приклади

Додатково

 

25.09.2017

Методика використання електронних засобів навчального призначення

Критерії ЕЗНП

Презентація до підручника “Алгебра. 8 клас” from Електронні книги Ранок

Презентація про роль ЕЗНП у навчально-виховному процесі

 
Приклади уроків із використанням ЕЗНП

Приклад

Електронні підручники (скановані, ППЗ, ЕЗНП, відеоуроки)

Корисні посилання на ЕЗНП (придбання)

Мультимедійні підручники

Скановані підручники он-лайн

22.09.2017

21.09.2017 року

Контроль і моніторинг навчальних досягнень учнів засобами ІКТ

Мета: сформувати компетентності  використання ІКТ для  моніторингу, оцінювання навчальної діяльності учнів

Література:

Корисні посилання

Результати роботи

14.09.2017

“Інформаційна політика щодо авторських прав і захисту інформації учасників освітньо-виховного процесу”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо захисту авторських прав та інформації.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про нормативно-правові основи з авторського права
 • проаналізують  можливості різних сервісів для визначення плагіату
 • створять власну інформаційну політику щодо інформаційної безпеки

Зміст

 • Стаття для обговорення (статистика використання легального контенту)
 • Тест Інтел про авторське правоАвторське право в Україні регулюється Законом України “Про авторське право та суміжні права”.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
  • автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;
  • виключне право – майнове право особи,яка має що до твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права,на використання цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах троку, встановленого цим Законом;

Безпека дітей в Інтернеті

Програми для батьківського контролю

Завдання – презентуйте свою відповідь

 1. Які загрози в Інтернет?
 2. Знайдіть статистику щодо Інтернет-залежності підлітків, впливу соціальних мереж на підлітків.
 3. Знайдіть відповідно до якого закону чи норматива заборонено без згоди фотографувати людину в тому числі і дитину і розміщувати інформацію на сайтах.

Завдання -презентуйте свою відповідь

 • Аргументуйте чи можна створювати копії   ліцензійних програм для використання в навчальному процесі.
 •  Які програми допоможуть перевірити зміст на плагіат.

11/09/2017

Тренінг “Технології Web 2.0”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо використання Веб 2.0.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про можливості Веб 2.0
 • проаналізують  можливості різних сервісів Веб 2.0
 • навчаться використовувати  Веб 2.0 для створення інтелектуальних карт

Зміст

Знайомство (сподівання та побажання)

Презентація Проценко Г.

Презентація Блоги

 

Корисні посилання

 

30/08/2017

Тренінг “Технологія створення електронного посібника”

Мета:  сформувати знання та вміння щодо створення електронного посібника.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про можливості електронних посібників
 • проаналізують  можливості різних редакторів для створення електронних посібників
 • створять макет електронного посібника (зі змістом, відео, аудіо, графікою)
 • навчаться використовувати різні інструменти для створення е-посібників

Зміст

Знайомство (сподівання та побажання)

 “Е-посібник. Формати, форми та зміст”

 • Вправа 1 “Створи макет посібника”
  • створити зміст (відео) е-посібника
  • додати різні формати контенту (графіка, відео, аудіо, гіперпосилання)
  • вибрати формат е-посібника

Як створити е-посібник 

 • Вправа 2. Створення інтерактивного контенту з Office Mix, Learning apps, ExeBook, Kvisoft FlipBook Maker

Відео “Як скомпілювати е-посібник”

Інструкції

Корисні посилання

____________________________________________

21074013_1639632656088797_1397861667_n (1)22 серпня 2017 року Тренінг для керівників «Створення інформаційно-освітнього середовища  навчального закладу»

Мета:   запровадження управлінського рішення щодо створення та розвитку ІОС навчального закладу.учасників тренінгу.

Тренер: Воротникова Ірина 

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про можливості ІОС ;
 • проаналізують  сайти ЗНЗ України;
 • обміняються досвідом щодо використання ІТ інфраструктури та ІОС у роботі (з батьками, громадою);
 • навчаться використовувати ІКТ для організації он-лайн співпраці (онлайн дошки, спільні документи і т.д.).

Зміст

Знайомство, очікування

 • Презентація “ІОС освітнього закладу”
 • Вправа 1. Розмістіть відповіді на он-лайн дошці “Функції інформаційно-освітнього середовища ЗНЗ”
 • Вправа 2. Проаналізуйте 2-3 сайти навчальних закладів України 

   та дайте відповіді на запитання:

  • “На кого спрямована інформація на сайті: батьки, вихователі, громада, управління освіти?”,
  • “Чи можна використати сайт для управління ЗНЗ?”
  • “Чи має сайт школи можливості для організації зворотнього зв’язку з батьками?”.
 • Вправа 3. Розгляньте приклад та побудуйте алгоритм запровадження управлінського рішення щодо створення та розвитку ІОС Вашого навчального закладу.

Корисні посилання:

Спільноти:

Середовища і платформи:

Статті і презентації:

_____________________________

20 квітня 2017 року

Тренінг для завідуючих ДНЗ «Інформаційно-освітнє середовище дошкільного навчального закладу»

Мета: визначити траєкторію розвитку ІОС ДНЗ учасників тренінгу

Тренер: Воротникова Ірина Павлівна

В ході тренінгу учасники:

 • дізнаються про можливості ІОС ;
 • проаналізують сайти ДНЗ України;
 • обміняються досвідом щодо використання ІТ інфраструктури та ІОС у роботі (з батьками, громадою);
 • навчаться використовувати ІКТ для організації он-лайн співпраці (онлайн дошки, спільні документи і т.д.)

Зміст

Знайомство, очікування

ПрезентаціяУмови створення інформаційно-освітнього середовища ДНЗ”

9 лютого 2017 року

    Хмарні сервіси в освіті

Мета: сформувати компетентність для використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі

Корисні посилання

1 лютого 2017 року

Мета: сформувати навички розробки сценаріїв дистанційних курсів (на прикладі дистанційної платформи Мудл, Google Apps)

Вихідна анкета Результати Вихідної анкети

1 Завдання:

 1. Знайдіть в нормативних документах розміщених на цьому сайті всі, які стосуються дистанційного навчання.
 2. Об’єднайтесь в групи (коло, трикутник, квадрат)
 • 1 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання: 

” За якими програмами мають навчатися учні за дистанційною формою?” Хто їх затверджує, узгоджує? І чи мають вони відрізнятися від програм навчання за очною формою навчання?

 • 2 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання: “Що не визначено або не зрозуміло в нормативних документах щодо організації дистанційного навчання в школі?”
 • 3 група аналізує нормативні документи і відповідає на запитання:

Які вимоги до школи (вчителів, адміністрації, учнів) яка запроваджує дистанційне навчання? 

Дистанційне навчання в ІППО (логін zrazok, пароль – Zrazok_2014)

 

Корисні посилання

Вихідна

19 січня 2017 року

18 січня 2017 року

“Побудова індивідуальної траєкторії розвитку ІКТ -компетентності вчителя початкової школи”

 • Знайомство (очікування)
 • Мета: “Побудова індивідуальної траєкторії розвитку ІКТ -компетентності”
 • Завдання: 
  • міжнародні стандарти ІКТ компетентності вчителів ЮНЕСКО;
  • аналіз рівня власної ІКТ компетентності відповідно до Міжнародних стандартів; 
  • побудова індивідуальної траєкторії розвитку ІКТ компетентності з використанням  онлайн ресурсів 
 • Анкетування (результат)

Що таке ІКТ компетентність вчителя?

Розуміння ІКТ політики в освіті

Приклади ІКТ інструментів:

Підручники

Для професійного розвитку

 • Курси цифрових технологій від Майкрософт  (кожний курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п’яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій).
 • Основи роботи з комп’ютером

Інтернет і Веб

Програми підвищення продуктивності

Безпека та конфіденційність комп’ютера

Цифровий стиль життя

Ви можете скористатись також ресурсами

 

23 грудня 2016 року

15 грудня 2016 року

Контроль і моніторинг навчальних досягнень учнів засобами ІКТ

Мета: сформувати компетентності  використання ІКТ для  моніторингу, оцінювання навчальної діяльності учнів

Література:

Корисні посилання

Результати роботи

2 грудня 2016 року

17 та 24 листопада 2016 р

Хмарні сервіси в освіті

Мета: сформувати компетентність для використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі

Корисні посилання

22 жовтня

Презентація “Лідерство в освіті чи освітнє лідерство. Е-портфоліо вчителя”

14 вересня 2016 року

Хмарні сервіси в освіті

Мета: сформувати компетентність для використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі

Корисні посилання

7.06.2016 р.

“Забезпечення інформаційної безпеки, підтримки авторських прав у навчально-виховному процесі”

Безпека дітей в Інтернеті

 1. Онляндія
 2. Гугл- центр безпеки
 3. Навчально методичний посібник А. Кочаряна та Н.Гущіної
 4. Корисні посилання 
 5. Тест на Інтернет- залежність Опис методики
 6. Методичні рекомендації (програми- фільтри)
 7. Фільтри – бульбашки (TED ролік)

Завдання – презентуйте свою відповідь

 1. Знайдіть відповідно до якого закону чи норматива заборонено без згоди фотографувати людину в тому числі і дитину і розміщувати інформацію на сайтах.
 2. Знайдіть статистику щодо Інтернет-залежності підлітків, впливу соціальних мереж на підлітків.
 3. Які загрози в Інтернет?

Інформаційна безпека

 1. Стаття “Інформаційна безпека”
 2. Тест Інтел про авторське право

Завдання -презентуйте свою відповідь

 • Аргументуйте чи можна створювати копії   ліцензійних програм для використання в навчальному процесі.
 •  Які програми допоможуть перевірити зміст на плагіат.

Відповідь

Інструменти для співпраці

 

Серпень

20.08.2015 р. “Упровадження дистанційної та змішаної форм навчання”

Програма 

Вхідна анкета

Червень

15.06-26.06 Для курсів “Інноваційні форми і технології навчання” 

Групові форми роботи

Наші очікування

Наші результати:

 • Фото (розміщує викладач)
 • Обговорення
 • “Наші ресурси”. Створити презентації  “Групові форми роботи” (3 слайди) та надати доступ викладачу i.vorotnykova@kubg.edu.ua. Розмістити посилання на презентації у файл Обговорення

1

 Березень 

27.03.2015 “Створення відкритих освітніх електронних ресурсів” 

 Лютий

20.02.2015 р. Інструктивно-методичний семінар для вчителів вечірньої (змінної) спеціальної школи №27

  Січень

23.01.-30.01. 2015 р. “Впровадження відкритої освіти у середній школі”

             Грудень

11.12.2014 р. “Створення сайтів і портфоліо”

3.12.2014 р. “Впровадження дистанційних технологій навчання в середній школі”

Листопад

13.11.2014 р. “Використання Веб 2.0. у навчально-виховному процесі”

5.11.2014 р. “Використання хмарних технологій для дистанційного навчання”

Жовтень

1.10.2014 р. “Сучасні технології дистанційного навчання”

2 20150327_105153

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів