Астрономія

Природа створила безліч картин, які щомиті розкриваються перед нашими очима, але найвеличніша з них – картина  зоряного неба.  Зоряне небо –це неозорий, нескінченний простір, заповнений іншими світами. Кожна зірочка, навіть та, яка ледь помітно мерехтить у темному небі, – це величезне світило.   Що це за світи, як вони рухаються? Як далеко вони від нас? Як виникли небесні світи? Як побудовані зорі? Що було з ними в минулому і що станеться з ними в майбутньому?  Усі ці питання вивчає астрономія – наука про Всесвіт.

Астрономія розкриває таємниці глибин Всесвіту, допомагає людям у практичній діяльності: у складанні точних карт поверхні Землі, у визначенні напряму рух кораблів та літаків, у службі точного часу.  Предмет «Астрономія» допоможе Вам дізнатися багато корисного та цікавого. Я впевнена, що предмет Вас зацікавить і Ви з легкістю його вивчатимете. Успіхів Вам!

 Атестація з астрономії передбачає  

 • Самостійне вивчення програмного матеріалу за підручником.
 • Укладання конспекту.
 • Вміння розв’язувати астрономічні задачі.
 • Знання основних понять та термінів.

Підсумкова контрольна робота  включає в себе матеріалвсього курсу астрономії.

 Форми контролю за самостійною роботою

 • Перевірка конспекту.
 • Усне опитування.
 • Написання контрольних робіт.

Рекомендована література

 1. Астрономія[1]: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень /М. П. Пришляк; за заг. ред. Я.С. Яцківа. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.-160с.

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

 • Астрономія наука яка вивчає Всесвіт.
 • Історія розвитку астрономії. Галузі астрономії.
 • Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія та астрологія.
 • Значення астрономії для формування світогляду людини.

В підручнику §1.

Учень :

Називає: сучасні галузі астрономії; причини зародження й розвитку астрономії; імена видатних астрономів; основні розділи астрономії; нашу космічну адресу.

Наводить приклади: з історії розвитку астрономії в Україні; зв’язку астрономії з іншими науками; об’єктів Всесвіту; використання астрономічних знань в житті людини.

Формулює: визначення астрономії як науки; визначення ключових понять.

                               Перевір себе  

 • Назвіть кілька підрозділів, на які  поділено сучасну астрономію.
 • Сформулюйте визначення астрономії   як науки.
 • Поясніть, які чинники спонукали  до появи геоцентричної моделі світу.
 • Коротко опишіть будову Всесвіту.
 • Чому, на вашу думку, астрологія не є наукою?
 • Обчисліть точне значення 2 св.років у кілометрах (до третього знака).

ТЕМА 2. Основи практичної астрономії.

 • Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я .
 • Зоряні величини. Визначення відстані до небесних світил.
 • Астрономія та визначення часу. Типи календарів.
 • Небесні координати. Видимий рух Сонця.
 • Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

В підручнику§2-4

Учень :

Називає: Характерні сузір’я зоряного неба; точки й лінії небесної сфери; одиниці вимірювання відстаней в астрономії; небесні координати.

Наводить приклади: небесних світил.

Розрізняє : місцевий, поясний та всесвітній час; типи календарів.

Пояснює: причини видимих рухів світил по небесній сфері; позначення зір відповідно до їх видимих зоряних величин; визначення тривалості доби та календарного року за астрономічними спостереженнями; поділ планет Сонячної системи на нижні та верхні.

Формулює: закони Кеплера.

                  Перевір себе  

 • Коли настає кульмінація Сонця?
 • У які дні року Сонце сходить у точці сходу й заходить у точці заходу?
 • Чи можна картою зоряного неба      користуватися в будь-якій країні   світу? Чому?
 • Що називають моментом сходу   і заходу світила
 • Зоряний час – це…….
 • Екліптика  – це….
 • Прецесія – це…..
 • Чи бувають дні,  коли Сонце однаково освітлює дві півкулі Землі?
 • Під яким кутом до площини орбіти нахилена вісь Землі?

ТЕМА 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 • Випромінювання небесних світил.
 • Методи астрономічних спостережень.
 • Принцип дії і будова оптичного тарадіотелескопа.
 • Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні, досягнень технікиі технологій.
 • Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

В підручнику§4.5-5,6.

Учень :

Називає: Діапазони випромінювання небесних світил; Приймачі випромінювання; Астрономічні обсерваторії України та світу.

Наводить приклади: Наземних та космічних телескопів.

Розрізняє : Різні діапазони електромагнітного спектра.

Пояснює: Принцип дії оптичного телескопа та радіотелескопа; Особливості реєстрації випромінювання небесних світил.

                    Перевір себе 

 • Чим пояснюється різноманітність       кольорів зір?
 • Як функціонує чорне тіло?
 • Дайте визначення поняття астрофізика?
 • Яку лінзу використовують для візуальних спостережень?
 • Охарактеризуйте типи радіотелескопів.
 • Що означає ШСЗ та АМС?

ТЕМА 4. Сонячна система.

 Земля і Місяць.

 • Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.
 • Планети –гіганти:Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники.
 • Плутон та його супутник Харон.
 • Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеори.
 • Дослідження космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

В підручнику§7-11

Учень :

Називає: Планети Сонячної системи та їх порядок розміщення відносно Сонця; Малі тіла Сонячної системи; Астрономічні обсерваторії України та світу.

Наводить приклади: Дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Розрізняє : Розрізняє планети земної групи й планети-гіганти.

Пояснює: Причини парникового ефекту, причини виникнення припливів та відпливів.

                 Перевір себе

 • Чому на материках протягом року   не спостерігається різкого перепаду  температур?
 • Чому вода на поверхні Місяця не може існувати в рідкому стані?
 • Чому Меркурій не може утримувати сталу атмосферу?
 • На яких планетах земної групи може   існувати життя ?
 • Які особливості у планет-гігантів?
 • Що викликає гелієві дощі на Сатурні?
 • Які супутники планет мають атмосферу?
 • Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?
 • Чому комета може змінити свою орбіту?
 • Чим відрізняється метеор від метеорита?

ТЕМА 5. Сонце – найближча зоря.

 • Фізичні характеристики Сонця.
 • Будова Сонця та джерела його енергії.
 • Прояви Сонячної активності та їх вплив на Землю.

В підручнику§12

Учень :

Називає: Фізичні умови на Сонці.

Наводить приклади: Впливу сонячної активності на життя і здоров’я людей та біосферу Землі.

Характеризує  : Активне й пасивне Сонце; Сонце як зорю.

Пояснює: Будову Сонця; Походження плям, протуберанців, спалахів Циклічність сонячної активності.

  Перевір себе 

 • Сонце називають жовтою зорею у той   час як для більшості людей воно має

білий колір. Як пояснити цю суперечність?

 • Що знижує температуру всередині сонячних плям?
 • Яке явище астрономи називають активністю?
 • Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної атмосфери?
 • Що є джерелом сонячної енергії?

ТЕМА 6. Зорі. Еволюція зір.

 • Зорі та їх класифікація.
 • Подвійні зорі. Фізично – змінні зорі.
 • Планетні системи інших зір.
 • Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.
 • В підручнику§13-14

Учень :

Називає:  Методи, за допомогою яких визначають відстані до зір; Основні фізичні характеристики зір.

Наводить приклади: Різних типів зір.

Характеризує:  Природу нейтронної зорі; Природу чорної діри.

Пояснює: Різницю між типами зір; Залежність кольору зорі від її

температури; Природу нових та наднових зір.

Перевір себе 

 • Які зорі мають найвищу температуру на поверхні?
 • У чому полягає різниця між видимою та абсолютною зоряними величинами?
 • Чи існують зорі, маса яких менша за масу Землі ?
 • Як астрономи вимірюють температуру зір?
 • Які зорі світять найдовше?
 • Як гинуть зорі великої маси?
 • Чи може зоря червоний карлик перетворитись на білого карлика?
 • Чому пульсари періодично змінюють інтенсивність випромінювання?

ТЕМА 7. Наша Галактика.

 • Будова Галактики. Молочний шлях.
 • Місце Сонячної системи в Галактиці.
 • Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.
 • Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

В підручнику§15

Учень :

Називає: Складові частини Галактики.

Наводить приклади: Зоряних скупчень, туманностей.

Розрізняє: Зорі, зоряні скупчення та асоціації; Туманності, міжзоряне середовище.

Пояснює: Причину існування Молочного шляху на зоряному небі Землі.

                   Перевір себе 

 • Які зорі входять у плоску складову Галактику ?
 • Які структури мають галактики?
 • Чи можуть відбуватися зіткнення Галактик?

ТЕМА 8. Будова й еволюція Всесвіту.

 • Світ Галактик. Квазари. Проблеми космології.
 • Історія розвитку уявлень про Всесвіт.
 • Походження й розвиток Всесвіту.

В підручнику§15

Учень :

Називає: Найближчі до Землі Галактики.

Наводить приклади: Спостережених даних, які підтверджують теорію Великого вибуху.

Характеризує  : Природу галактик і квазарів.

Пояснює: Природу активності ядер галактик; Суть закону Габбла; Природу реліктового випромінювання.

Описує: Методи вимірювання відстаней до галактик; Класифікацію галактик за Е. Габблом; Великомасштабну структуру Всесвіту; Загальноприйняті моделі походження й розвитку Всесвіту.

              Перевір себе 

 • Яка доля закритого Всесвіту?
 • З якої події почалося розширення  Всесвіту?
 • Яка доля закритого Всесвіту.

ТЕМА 9. Життя у Всесвіті.

 • Людина у Всесвіті. Антропний принцип.
 • Імовірність життя на інших планетах.
 • Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів.

В підручнику§17

Учень :

Наводить приклади: Пошуку життя на інших планетах Сонячної системи; Міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Всесвіті.

Характеризує  : Зв’язок між основними фундаментальними константами й життям; Гіпотезу про існування інших Всесвітів.

Пояснює: Антропний принцип.

Описує: Імовірність існування життя на інших планетах.

                           Перевір себе  

 • Яку роль відіграють космічні катастрофи в еволюції життя на Землі?
 • Що означає вислів звичайне життя? Які інші

форми життя могли б існувати ?

[1] Методичні рекомендації складені у відповідності до підручника.

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів