Створення освітніх електронних ресурсів

Тема “Створення освітніх електронних ресурсів (портфоліо, презентації, блоги, сайти)

Автор: Воротникова Ірина Павлівна, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Мета: створити освітній електронний ресурс на вибір (презентація, онлайн вправа, блог, сайт)

Задачі:

 • Характеризувати основні інструменти   для створення електронних освітніх ресурсів: дидактичні і методичні онлайн  матеріали, портфоліо,  освітній сайт, блог чи портфоліо.
 • узагальнити досвід створення дидактичних і методичних матеріалів  за допомогою Microsoft Office, Learningapps, Міксіке, документів Google та Microsoft Office 365.

Зміст

Електронні освітні ресурси столиці

Анкета

Презентації 

Блоги

Приклад

Сайти

Розглянемо найпростіші, безкоштовні ресурси для створення сайтів

Відкриття інтернет-представництв своїх закладів – робочих веб-просторів із багатофункціональними можливостями, включаючи онлайн-тестування і кабінет вчителя Участь в інтерактивному каталозі навчальних закладів www.catalog.sch.in.ua Обмін інформацією між керівниками системи освіти та навчальними закладами, отримання звітів про користування продуктом. Користування унікальним контентом віртуальної Академії Хана та Візуального асистента вчителя. Отримання оперативної допомоги завдяки цілодобовій службі підтримки. Доступ до навчальних матеріалів – керівництву користувача, відео урокам, статтям, корисним порадам і актуальним питанням. Проходження авторських майстер-класів і тренінгів

 • Створення програмного продукту для автоматизації розв’язання задач у GoogleSites

Відеоресурси

Портфоліо

Існують різні підходи до визначення складових портфоліо. За наступними посиланнями Ви зможете ознайомитися з декількома прикладами створення е-портфоліо  за допомогою різних інструментів. 

Найчастіше портфоліо вчителя виглядає як презентація або відео, в яких зазначено основні елементи (  ви їх побачили в вищезазначених документах). Але якщо ваше портфоліо не тільки  визначає Ваші досягнення а є також діючим інструментом для самоаналізу власного розвитку, Ви можете скористатись блогом або сайтом. Ці інструменти дозволяють організувати співпрацю з однодумцями, забезпечують зберігання Ваших розробок і досягнень, вимагають постійного оновлення і сприяють Вашому професійному розвитку.

Приклади

Портфоліо можна представити у вигляді відеопрезентаціїWiki сторінки, блогу або сайту, для розміщення портфоліо в професійній мережі і зазначенням Ваших досягнень, які підтверджуються іншими можна використовувати  https://www.linkedin.com 

 

Література

 1. Про створення електронних освітніх ресурсів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1060. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.09.13.
 2. Воротникова І. П. Створення освітніх електронних ресурсів [Електронний ресурс] /І.П. Воротникова // Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки” – 2013.- №3(23). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13vipoer.pdf
 3. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків(соціально-гуманітарні дисципліни, трудове навчання) / І.П. Воротникова, О.А. Геращенко. – Луганськ: СПД Рєзніков, 2008. – 252 с.];
 4. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним закладом) / І.П. Воротникова, О.А. Геращенко. – Луганськ: СПД Рєзніков, 2008. – 252 с.Знання, 2008. – 240 с.
 5. Дубок Т. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури  
 6. Політика сайтів Гугл
 7. http://dnloippo.ucoz.ru/publ/stvorennja_sajtu/web_dizajn/jak_stvoriti_sajt/7-1-0-3
 8.  Ucoz – зразок листа на відключення реклами http://dnloippo.ucoz.ru/publ/stvorennja_sajtu/khosting/khosting/6-1-0-2
 9.  http://dnloippo.ucoz.ru/publ/stvorennja_sajtu/web_dizajn/zrazok_lista_navchalnogo_zakladu_dlja_znjattja_reklami_ukoz_z_sajtu_zakladu/7-1-0-5
 10. http://dnloippo.ucoz.ru/publ/stvorennja_sajtu/khosting/khosting/6-1-0-2
 11. Приклади послуги на хостинг
 12. Сайт на WordPress
Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів