Алгебра

Особливості вивчення курсу алгебри у 11 класі в ІІ семестрі

У ІІ семестрі учні 11 класу вивчають такі теми:

  1. Інтеграл та його застосування.
  1. Повторення курсу алгебри і початків аналізу  
Тема уроку Кількість годин  
Академічний рівень Профільний рівень Поглиблений рівень
1 Поняття первісної. Основна властивість первісних.Невизначений інтеграл 1 1 1
2 Правила знаходження первісних. Таблиця первісних 2 3 3
3 Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона–Лейбніца 2 2 2
4 Властивості визначених інтегралів. Означення визначеного інтеграла через інтегральні суми 4 4 4
5 Розв’язування вправ на знаходження визначених інтегралів.ПрезентаціяПрезентація 2 Конспект 4 4 4 +
6 Тематична контрольна робота 1 1
7 Обчислення площ плоских фігур. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач. 4 4 4
8 Обчислення об’ємів тіл 2 4 4
9 Найпростіші диференціальні рівняння 1 1
10 Тематична контрольна робота 1 1 1
  1. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Тема уроку Кількість годин  
Академічний рівень Профільний рівень Поглиблений рівень  
1 Методи розв’язування рівнянь з однією змінною 2 5 2
2 Методи розв’язування нерівностей з однією змінною 2 5 2
3 Методи розв’язування систем рівнянь і нерівностей з однією змінною 2 4 2
4 Задачі з параметрами 2 5 3
5 Тематична контрольна робота 1
6 Розв’язування завдань на тотожні перетворення виразів 2 8 2
7 Розв’язування текстових задач 2 3 2
8 Розв’язування завдань функціональної лінії. Числові послідовності (арифметична і геометрична прогресії). 3 8 3
9 Розв’язування завдань, пов’язаних з похідною та її застосуванням. 1 6 1
10 Розв’язування завдань, пов’язаних з інтегралом та його застосуванням. 1 4 1
11 Розв’язування завдань, пов’язаних з елементами комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики Презентація Конспекти 1 5 1  +
12 Тематична контрольна робота 1 1 1

 

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів